Finlands Barnboksinstitut

Bibliotek, informations- och forskningscentrum

Finlands Barnboksinstitut är ett riksomfattande specialbibliotek och forskningscentrum beläget i Tammerfors. Institutets uppgift är att samla all finländsk (både finskspråkig och finlandssvensk) barn- och ungdomslitteratur, samt översättningar, barntidningar och originalmaterial, såsom bl.a. manuskript och bokillustrationer. Institutet följer med utvecklingen inom området och upprätthåller kontakter med personer aktiva inom fältet i Finland och utomlands. LKI grundades 1978 och upprätthålls av en stödförening. Läs mer

Pressmeddelande
Paula Halkola ny föreståndare vid Finlands barnboksinstitut

Biblioteket

Forskning och publikationer

ONNIMANNI – institutets facktidskrift

Utställningar

Personal och öppethållning

FINLANDS BARNBOKSINSTITUT
Puutarhakatu 11 A
FIN- 33210 TAMMERFORS
FINLAND
Tel. + 358 3 3141 8400
Fax + 358 3 3141 8440
e-post: info(at)lastenkirjainstituutti.fi