Toiminta

Lastenkirjainstituutti edistää kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta ja tutkimusta. Tietopalvelunsa, julkaisujensa ja järjestämiensä tilaisuuksien avulla instituutti palvelee yksityishenkilöitä, tutkijoita, erilaisia kirjallisuus- ja kasvatusalan instituutioita sekä tiedotusvälineitä. Lastenkirjainstituutti järjestää yksin ja yhteistyössä erilaisia lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskettavia tapahtumia. Lue lisää: Lastenkirjainstituutin tapahtumia

Lastenkirjainstituuttia pitää yllä kannatusyhdistys, jossa on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä. Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen kuuluu 16 jäsentä.  Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi instituutin toimintaa valmistellaan ja kehitetään työvaliokunnassa, julkaisutoimikunnassa ja kirjastotoimikunnassa. Lastenkirjainstituutin sääntömääräiset yleiskokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa.

Lastenkirjainstituutin strategia

Lastenkirjainstituutin strategia 2016-2020 Lastenkirjainstituutin hallitus hyväksyi Lastenkirjainstituutin strategian vuosille 2016-2020 joulukuussa 2015. Strategia valmisteltiin yhteistyössä Lastenkirjainstituutin henkilökunnan, hallituksen, jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustu suuntaviivoihimme: Lastenkirjainstituutin strategia 2016-2020

Nuorten kirjallisuuspiiri

Nuorten kirjallisuuspiiri on sunnnattu 12-16 -vuotiaille. Nuorten kirjallisuuspiirissä luetaan ja arvioidaan aivan uutta lasten- ja nuortenkirjallisuutta yhdessä. Ryhmässä keskustellaan kirjoista ja harjoitellaan kirjallisuuskritiikin kirjoittamisen kiemuroita. Omia kirja-arvioita myös julkaistaan eri medioissa. Ryhmä kokoontuu lauantaisin 10.9.–3.12.2016 klo 10.30-11.00.

Hallitus

Lastenkirjainstituutin hallitus vuonna 2015

Lastenkirjainstituutin tapahtumia

Tältä sivulta löydät kootusti Lastenkirjainstituutin omia sekä yhteistyössä toteutettuja hankkeita ja tapahtumia. Katso myös Tapahtumia muualla. Ohjelmat täydentyvät kevään mittaan.

Henkilökunta

Henkilökunnan esittely

Jäsenyys

Tietoa jäsenyydestä

Yhdistyksen säännöt

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n säännöt

Toimintakertomukset

Lastenkirjainstituutin toimintakertomuksia

Tutkimus

Tietoa tutkija- ja asiantuntijaverkostosta
Tietoa Suomessa julkaistuista lasten- ja nuortenkirjallisuuteen liittyvistä väitöskirjoista ja lisensiaatintutkielmista
Luettelo Suomessa julkaistuista lasten- ja nuortenkirjallisuuteen liittyvistä opinnäytteistä 2006–2010