Lisätietoa Onnetista

Instituutissa on kaikkiaan noin 65 000 kirjaa, joista Onnet-kokoelmatietokantaan on luetteloitu yli 50 000 teosta eli noin 70 %.

Tutkimuskirjallisuuden kokoelmaan kuuluu noin 5500 luetteloitua teosta, joista opinnäytteitä on noin 360 kappaletta. Kaikki tutkimuskirjallisuus on luetteloitu kirjaston Onnet-tietokantaan ja tiedot kirjoista löytyvät internetin avulla. Tutkimuskirjallisuutta voi lainata sekä paikallislainoina että kaukolainoina muiden kirjastojen välityksellä.

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta on mukana lähes 40.000 teosta, aapisia ja lukukirjoja noin 1420 nidettä ja lasten ja nuorten tietokirjoja yli 4200 nidettä. Tarkkojen bibliografisten tietojen lisäksi kirjoissa on monipuolisia hakuja mahdollistava määrä asiasanoja sekä teoksen sisältöä kuvaava tiivistelmä. Kaunokirjallisuudesta noin 80 % on luetteloitu Onnet-tietokantaan (tilanne 2016).

Myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokoelmatietoja on mahdollista tarkastella internetin kautta, niiltä osin kuin kirjat on luetteloitu Onnet-tietokantaan:

– kaikki ennen vuotta 1920 julkaistu kaunokirjallisuus on luetteloitu tietokantaan kokonaisuudessaan (1700- ja 1800-luvun kirjojen osalta viittaukset Koivu ja tähti -bibliografiaan)
vuoden 1992 jälkeen julkaistut kirjat suurimmaksi osin, vuoden 2005 jälkeen julkaistut kaikki (vähintään bibliografisin perustiedoin)
– kaikki runokokoelmat, näytelmät, kansansadut, luokan 80.2 satuvalikoimat sekä aapiset ja lukukirjat on luetteloitu lisäksi osakohdetiedoin eli yksittäiset sadut ja runot on luetteloitu tietokantaan osakohteina, osin edelleen asiasanoin
– lähes kaikki ennen vuotta 1969 julkaistut kuvakirjat ja suuri osa 1970- ja 1980-luvun kuvakirjoista ovat tietokannassa, vuoden 2005 jälkeen kaikki

HUOM. Vuosien 1921–1992 kaunokirjallisuuden takautuva luettelointi on kesken. Samoin lasten ja nuorten tietokirjoista vasta osa on Onnetissa. Takautuvaa luettelointia tehdään henkilöresurssien mukaan ja erilaisten hankeavustusten turvin. Jos etsit tuona ajanjaksona julkaistuja kirjoja, käännythän instituutin kirjastonhoitajan puoleen.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta lainataan, mikäli kirjasta on arkistokappaleen lisäksi lainakappale ja arkistokappaleita tutkimustarkoituksiin. Ennen vuotta 1920 julkaistuja kirjoja voi lukea lukusalissa, samoin kuin erikoiskokoelmiin kuuluvia kirjoja.

 

Ohjeita tietokannan käyttöön.